NOVINKY

Poškození zažalovali pojišťovnu Generali o 21 milionů

Po našich několika postupných a dosti složitých právních krocích nastala nyní situace, kdy část poškozených klientů staví před soud pojistitele Reality 21 Century 21, totiž pojišťovnu Generali. Reality 21 byla pojištěna u Generali na odpovědnost za škodu. A když škodu způsobila, tak Generali odmítla pojistné plnění vyplatit. Reality 21 Century 21 je za naši škodu hmotně odpovědná z důvodu svých pochybení, jak to potvrzuje i pravomocný rozsudek. Proti realitní kanceláři marně vedeme již přes rok exekuci (již je zcela nemajetná), nyní však navíc budeme soudně vymáhat pojistné plnění právě od jejího pojistitele, neboť realitní kancelář měla v době vzniku škody platné pojištění profesní odpovědnosti. Náš exekutor do Generali již dříve zaslal exekuční příkaz - přikázání pohledávky Reality 21 z titulu pojistného plnění. Jedná se o částku 21 miliónů s příslušenstvím a jde o pohledávky deseti z nás, kteří se sdružili do společnosti PROTI BEZPRÁVÍ 21, s.r.o. Nyní se tedy utkáme s pojišťovnou Generali o pojistné plnění za náhradu našich škod, od nichž všichni dávají ruce pryč – včetně Generali. Žalobu PROTI BEZPRÁVÍ 21 x GENERALI POJIŠŤOVNA řeší Obvodní soud pro Prahu 2 pod spisovou značkou 14 C 281/2016.

Tento soudní spor bude významný nejen pro samotné poškozené, ale také v obecnější rovině v souvislosti s novou právní úpravou pro realitní podnikání, která realitním kancelářím ukládá povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti. Právě náš soudní spor jako první ukáže, zda v budoucnosti toto pojištění klienty v případě vzniku škody opravdu ochrání, anebo naopak bude jen dalším povinným klamáním spotřebitelů.

6.3.2017


 

Miloš Vlasák odsouzen na 8 let

Městský soud v Praze dne 26.9.2016 uzavřel jednu kapitolu kauzy rozsáhlé zpronevěry a odsoudil bývalého advokáta Miloše Vlasáka na 8 let nepodmíněně. Vlasák má rozsudkem nařízeno uhradit okradeným lidem škodu, kterou způsobil. Je však velmi málo reálné, že se tak stane. Rozsudek není pravomocný, Vlasák se proti němu odvolal a případem se nyní bude zabývat Vrchní soud v Praze.

Soud nijak nevyřešil, kam zmizely zpronevěřené peníze. Nezabýval se ani zkoumáním spoluviny dalších osob (málokdo přitom věří tomu, že by takový zločin bylo možné provést bez vhodného zázemí) - pouze soud konstatoval, že otázka účasti Reality 21 zůstává nezodpovězena.

Pro poškozené je samozřejmě dobrá zpráva, že Vlasák skončí ve vězení. Celý případ tím ale není zdaleka uzavřen. Od jeho začátku považujeme za nejdůležitější rozkrýt celé pozadí této gigantické zpronevěry, k čemuž budeme i nadále přispívat. Námi nedávno nabytý exekuční příkaz proti Reality 21 Century 21 nás v našem odhodlání znovu utvrzuje.

5.1.2017


 

Reality 21 je v exekuci

Soudem přiznané pohledávky poškozených klientů soustředěné do společnosti PROTI BEZPRÁVÍ 21 (podrobnosti ZDE) nebyly zaplaceny. A tak poškozeným klientům nezbylo než podat proti tehdejší realitní jedničce Century 21 Reality 21 exekuci. Světová jednička se chová gangstersky: tehdejší největší franšíza, která způsobila astronomickou škodu, byla vyškrtnuta ze sítě Century 21, poté její makléři i se svými zakázkami převedeni do pobočky Century 21 Premium. Následně byla Reality 21 převedena na bílého koně a veškerý majetek byl ze společnosti vyveden.

Zdálo by se, že poškození klienti nemají mnoho šancí na úspěch při vymáhání svých soudem přiznaných pohledávek. Avšak není tomu tak - tato exekuce bude mít velmi specifický průběh. Podrobnosti zveřejníme později.

18.7.2016


 

Průlomový rozsudek a naše cesta vpřed

Po více než třech letech jsme se dočkali rozsudku, který připisuje spoluzodpovědnost za naše miliónové škody realitní kanceláři Reality 21 Century 21. Cesta k tomuto soudnímu rozhodnutí byla dlouhá, procedurální překážky se nám podařilo překonat teprve založením společnosti PROTI BEZPRÁVÍ 21, s.r.o.. V té jsme shromáždili naše pohledávky, abychom mohli proti Reality 21 postupovat konečně jednotně a bez neúnosných nákladů. PROTI BEZPRÁVÍ 21 je největší síť okradených klientů CENTURY 21.
Odsouzení Reality 21 nám nyní otevírá cestu k postupu proti samotné „matce“ - společnosti Century 21. Trváme na naší kritice této společnosti a obecněji kultury nezodpovědnosti, která k fenoménu „podnikání pod cizím jménem“ (takto se franšízing běžně vymezuje) zjevně patří. Klamání zákazníka napříště nesmí být (ani v komunitě zasvěcených) cynicky prezentováno jako „výhoda“ franšízingu. Musí skončit zpeněžování triku, kdy je malému a slabému (na kterém si nikdo nic nevezme, zde Reality 21) umožněno tvářit se jako velký a silný (zde světová Century 21).
Rozhodnutí soudu, který naší žalobě zcela vyhověl, zdaleka neznamená konec naší anabáze. Společnost Reality 21 je dnes prakticky nemajetná, sotva se tedy můžeme v brzké době těšit na našich vysouzených 21 miliónů Kč (další soudní bitvy při vymáhání našich pohledávek nás teprve čekají). Rozsudek ale představuje zlom a nový začátek. Našli jsme cestu proti Reality 21, najdeme cestu také proti Century 21.

24.3.2016


 

Reality 21 odsouzena k náhradě škody - PROTI BEZPRÁVÍ 21 vítězí

Část poškozených klientů podala prostřednictvím nově vzniklé společnosti PROTI BEZPRÁVÍ 21 (podrobnosti ZDE) žalobu proti Reality 21 o náhradu škody. Dne 10.3. byl u Obvodního soudu pro Prahu 1 vynesen rozsudek, dle kterého je Reality 21 odsouzena k zaplacení náhrady škody ve výši přes 21 milionů korun a k zaplacení nákladů řízení ve výši cca 1,3 miliony korun.
Zcela poprvé soud rozhodoval o spoluzodpovědnosti realitní kanceláře Reality 21 Century 21. Nyní máme konečně černé na bílém, že Reality 21 odpovídá za škodu, ke které došlo při Velké realitní loupeži. Od samého počátku naší kauzy zpochybňujeme výklad, dle kterého veškerou zodpovědnost nese advokát Vlasák sám a dnes se konečně ukázalo, že náš výklad byl pravdivý.
Až rozsudek nabude právní moci, přistoupíme k aktivnímu vymáhání naší pohledávky za Reality 21.

10.3.2016


 

Současný stav jednání mezi Century 21 a poškozenými klienty

Až do začátku roku 2014 se Century 21 ke svým poškozeným klientům prakticky neznala. Změna přišla s novým majitelem realitní sítě Century 21 v ČR, kterým je od února 2014 pan Robert Schönfeld ovládající skupinu RSBC.
Jednání o narovnání našeho sporu začala na konci dubna 2014, proběhlo několik setkání. Ačkoliv obě strany deklarovaly vůli dospět ke kompromisnímu řešení, které by bylo únosné pro obě strany (pro majitele Century 21 i pro poškozené klienty), vyjednávání prozatím zůstává bez konkrétních výsledků. Je zřejmé, že pro generování dalších zisků C21 a jejích realitních kanceláří je naše vyhrocená kauza významnou překážkou.

Century 21 sice opakovaně potvrdila vůli v jednáních pokračovat, avšak tyto vize zůstaly ze strany Century 21 nenaplněny. Skutečností tak zůstává, že žádný konkrétní návrh na částečné odškodnění ani konkrétní návrh na vrácení provizí nebyl poškozeným klientům ze strany Century 21 předložen. Zřejmě Century 21 zájem o vyřešení konfliktu pouze předstírala a naše jednání využila mediálně - pan Robert Schönfeld se v novinách nechal slyšet, že s poškozenými jedná a značku C21 hodlá očistit. Nic takového se však nestalo.

Od začátku upozorňujeme na to, že fenomenální loupež není proveditelná bez fenomenálních pracovních podmínek. Advokát Miloš Vlasák byl organickou součástí Reality 21, a ta zas požívala prestiže a třpytu "světové" Century 21. Její "zlatý standard" jsme pocítili na vlastní kůži: od prvního dne se k nám, svým klientům, otočila zády. Stále platí, že uděláme vše legitimní proto, aby Century 21 viditelně přijala svoji zodpovědnost.

10.5.2016


 

Insolvenční řízení proti Reality 21

Máme za to, že realitní kancelář způsobila nám - svým klientům - škodu (někomu v řádu statisíců, jinému v řádu milionů korun), a tuto škodu dosud nenahradila ani nenavrhla žádnou akceptovatelnou dohodu o narovnání. Proto jsme se rozhodli proti realitní kanceláři postupovat soudní cestou. Na financování tohoto řízení jsme uspořádali finanční sbírku a v květnu 2014 byl podán insolvenční návrh, kterým jsme se domáhali zjištění úpadku a prohlášení konkurzu na majetek společnosti Reality 21, ve kterém jsme hodlali své pohledávky uplatnit. Insolvenční řízení probíhalo za hojné účasti médií. Detail řízení:
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=309cd5e5-ea60-4990-b7b3-76c3e150abf9

Dne 21.10. vydal prvoinstanční soudce usnesení, kterým náš návrh zamítl s tím, že nebyly naše pohledávky vůči R21 prokázány. Náš společný právní zástupce Mgr. Michal Bielecki podal odvolání, o kterém rozhodoval Vrchní soud v Praze. Bohužel ani v odvolacím řízení jsme neuspěli. Soud neříká, že jsou naše nároky neoprávněné, tvrdí ale, že proces jejich ověřování je příliš složitý a že mu taková práce nepřísluší. Byli jsme odkázáni na tzv. nalézací řízení vyvolané občanskoprávními žalobami, které by musel podat každý zvlášť - tedy 50 rodin by muselo podat individuální žaloby, každý by zaplatil soudní poplatek v řádu statisíců Kč, 50x by u soudu proběhlo stejné dokazování. Teprve pak bychom měli právo vrátit se zpět k insolvenčnímu soudu a domáhat se úpadku Reality 21. U soudu jsme argumentovali tím, že je pro nás cesta občanskoprávních žalob prakticky nedostupná: Individuální civilní žaloby jsou neskutečně drahé a navíc než by soudy proběhly, z Reality 21 by zmizel veškerý majetek. A my bychom měli jen draze vysouzené nedobytné pohledávky. Vzhledem k této  praktické nedosažitelnosti občanskoprávního řízení máme za to, že soud insolvenční měl připustit širší dokazování.

Soud nás dokonce odsoudil k zaplacení nákladů protistrany, což považujeme vzhledem k odůvodnění usnesení (nikoli neexistence, ale nejasnost existence pohledávek) za krajně neetické: jako bychom měli být finančně trestáni za to, že se snažíme vymoci si spravedlnost soudní cestou! V kontextu toho těžko můžeme soudu uvěřit jeho prohlášení, že je mu to líto.

6.3.2015


 

Trestní věc Reality 21 a Petr Kouba

Na základě mnoha trestních oznámení Policie ČR podezírala právnickou osobu Reality 21, s.r.o. a jejího jednatele Petra Koubu z trestného činu podvodu. Vyšetřování vedla kapitánka Bc. Zavadilová - bohužel dost formálním způsobem. Policie dostatečně neprověřila finanční toky mezi advokátem Vlasákem a realitní kanceláří. Vyšetřování vykazuje i další závažné nedostatky. I přesto Policie vydala  usnesení, kterým bylo trestní stíhání zastaveno. Odůvodnění tohoto rozhodnutí je skandálně neprofesionální, vybrané části výpovědí vyslýchaných osob jsou prezentovány jako pravda, aniž by bylo provedeno dokazování. Toto samozřejmě jako poškození nemůžeme akceptovat - proto několik z nás proti odložení trestní věci podalo stížnost s odkladným účinkem.

Dozorující státní zástupce Mgr. Vladimír Mužík naše stížnosti shledal jako důvodné a usnesení o odložení trestní věci zrušil. Policejnímu orgánu zároveň uložil, aby o věci podezření ze zločinu podvodu znovu jednali a znovu rozhodli.

Vyšetřovatelka se ke spisu vrátila, nicméně znovu rozhodla věc tak, že případ odložila. Nové usnesení o odložení je po formální stránce "vylepšené", avšak po věcné stránce prakticky shodné s původním. Tedy i proti tomuto usnesení někteří poškození podali stížnost - opět s odkladným účinkem. Tentokrát však státní zástupce Mužík naše stížnosti odmítl a potvrdil odložení. Rozhodnutí je pravomocné. Policie je toho názoru, že Reality 21 žádný zločin nespáchala.

Přestože jsme v Reality 21 přišli o milionové částky, a to zpronevěrou spáchanou člověkem s touto kanceláří velmi úzce - obchodně i osobně - provázanou, Policie dala přednost o pozadí této zpronevěry raději příliš nepřemýšlet. K advokátu Vlasákovi od začátku přistupovala jako k osamělému hrdinovi.

15.10.2014